winogranie blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 1.2010

Krótka filmowa podróż w przeszłość: Jerez w roku 1964.

(Znalezione w blogu Jerez Wine)

When my lifetime had just ended
And my death had just begun …”

1 stycznia przegrała walkę z rakiem i do lepszego świata odeszła Lhasa de Sela.


  • RSS